Indkøbskurv:

00,00 DKK
Din indkøbskurv er tom.

0

Salgs- og leveringsbetingelser 

1. Aftalegrundlag Ved online handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og fravigelser er kun gyldige, såfremt By Bräuner APS udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

 

2. Sælger Sælger er By Bräuner APS, CVR. nr. 28133227.

 

3. Indgåelse af aftale om køb. Når du bestiller en vare hos By Bräuner APS, sender vi dig efterfølgende via mail en ordrebekræftelse (i forbindelse med køb på By Bräuner APS Online Shop sendes der en mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført). De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen.

 

4. Accept af elektronisk kommunikation Ved køb online af By Bräuner APS produkter accepterer du, at kommunikation og meddelelser kan ske til den af dig oplyste mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post.


5. Priser Alle priser på By Bräuner Online Shop er inkl. moms, hvis ikke andet er oplyst.

6. Betalingsbetingelser, ejendomsforbehold 

Ejendomsretten til den solgte vare forbliver hos sælger, indtil hele købesummen er betalt.

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af de kreditkort, Dankort og Visa Dankort. Betalingen for dine varer trækkes på din konto, dagen efter du har modtaget varen.
Ved betaling ved faktura, forfalder købesummen til betaling 8 fra leverinsdatoen.
Ved ordre på mere end 20.000 kr. Betales 50% ved ordrebekræftelsen.
restbeløbet med 8 dage fra leverinsdadoen. 

Ved betaling senere end den fastsatte forfaldsdato, vil sælger være berettiget til at debitere køber med en rente på 2% pr. måned.

7. Levering 
By Bräuner APS betaler samtlige leverings- og fragtomkostninger, medmindre andet er aftalt.

By Bräuner APS leverer til hele Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) ved online køb i vor netbutik. By Bräuner APS vælger transportmiddel og transportvej til den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen. Ved al øvrig levering sker dette AB lager Odense med tillæg for levering. 
 Den forventede leveringstid er 2 - 6  hverdage fra bestillingsdatoen, såfremt varen er lagervare. 

Med hensyn til levering vil kunden blive kontaktet pr. mail. med henblik på aftale om den praktiske levering (leveringsdetaljer). Ved levering udenfor By Bräuner Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med den enkelte salgsmedarbejder.


8. Fortrydelse og ændring af køb hvis du har købt online

Hos bybrauner.dk har du ret til at fortryde indtil 14 dage efter den dag, du modtog varen. Dette skal du, indenfor fristen, orientere os om på enten telefon +45 21632411 eller på stefanbrauner@live.dk.  
Varen skal være returneret til os, senest 14 dage efter fortrydelserettens ophør. 


Fortrydelsesretten gælder også selv om varen er blevet brugt

Såfremt du måtte have brugt varen vil der bliver fratrukket et beløb svarende til forringelsen i salgsprisen.

Den evt. værdiforringelse får du ikke retur.

Hvis den 14. dag er en lørdag, søndag eller helligdag udløber fristen den efterfølgende hverdag.

En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.

Du vælger frit om du vil bytte til en anden vare eller have pengene tilbage.

9. Levering uden for Danmark 
Ved leveringer uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet.

Levering sker ab By Bräuner APS lager eller ab det lager, hvorfra det købte produkt afsendes. Køber overtager risikoen for produktet ved levering til fragtfirmaet. By Bräuner APS er ikke ansvarlig for transportskader.

 

10. Force Majeure 
Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af By Bräuner APS eller By Bräuner APS leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser By Bräuner APS eller dennes leverandørers mulighed for at levere. 

By Bräuner APS har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. By Bräuner APS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.


11. Garanti 
Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl (materialer og konstruktioner) på standardvarer. Dog yder LINAK ekstraordinært by bräuner 5 års garanti på alle søjler, kabler og styrebokse. Slid er ikke omfattet af denne garanti, ligesom skader forvoldt af kunden, overfladebehandling etc. og lignende ikke omfattes af garantien.

Forkert anvendelse af produktet, misbrug eller hærværk er ikke omfattet af reklamationsretten. 

Eventuel reklamation angående fejl og mangler ved produktet skal skriftligt meddeles By Bräuner APS i en rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen eller manglen er opdaget.

12. Produktansvar
 
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er By Bräuner APS ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.


13. Forbehold for trykfejl, prisfejl, afgiftsændringer etc
By Bräuner APS tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. 
Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer. 


14. Tvister 
Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.